Lifestyle

Voedsel is essentieel voor de gezondheid

Biologisch voedsel vertrekt van het principe dat onze gezondheid rechtstreeks verband houdt met het voedsel dat we eten en, nog een stap verder, met de rijkdom aan landbouwgrond.

In deze zin bevestigt een recent wijdverbreid onderzoek dat biologisch voedsel het risico op zowel cardiovasculaire problemen als kanker helpt verminderen.

Internationaal begint het belang van biologische voedselproductie aan belang te winnen. Enerzijds bereikt in Oostenrijk en Zwitserland de vraag naar dit type landbouwproducten 10% van het nationale voedselsysteem.

In de Verenigde Staten, Japan en de Europese Unie hebben ze de afgelopen jaren een jaarlijkse groei van de vraag van bijna 20% gekend. Aan de andere kant hebben ontwikkelingslanden de mogelijkheid om hun landbouwbasis te diversifiëren om zichzelf te vestigen als de belangrijkste producenten en exporteurs van biologisch voedsel.

Op nationaal niveau werd afgelopen mei de dertiende editie van Biocultura 2006 gehouden in Barcelona, een evenement dat wordt gedefinieerd als “Fair of Alternatives and Quality of Life”, en er werd voorgesteld “een dieet en een filosofie die gezondheid zoekt door alternatieve producten.

Het doel van deze beurs is om “voor te lichten” over het belang van het consumeren van dit soort gezonde producten. Biologische voedingsmiddelen, dat wil zeggen die verkregen door ecologische methoden en zonder de aanwezigheid van chemisch-synthetische stoffen, zijn de “ster” van de biocultuur.

De Vida Sana Association, een van de organisatoren van de bijeenkomst, bevestigde dat het de bedoeling is om in het Congres van Afgevaardigden een wet in Spanje voor te stellen om openbare scholen te dwingen om met biologisch voedsel te koken.

Wat is de reden voor deze opmerkelijke groei en voor deze grotere aandacht die de samenleving besteedt aan biologisch voedsel? Kortom, het lijkt erop dat achter beide verschijnselen die ten grondslag liggen aan de zorg voor een gezond dieet, wordt begrepen als mondiaal welzijn.

Waarom een gezond alternatief?

Biologische landbouw definieert haar voorstel als een nieuwe, alternatieve voedingsindustrie, die streeft naar het produceren van echt gezond en voedzaam voedsel, niet alleen naar gedenatureerde voedingsmiddelen.

11,056 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like